Israel/hezbollah Q&A

augustus 28, 2006 at 9:52 am


Als zoon en kleinzoon van Auschwitz slachtoffers en ondergedokenen tijdens de tweede wereld oorlog begin ik beter en beter te begrijpen aan welke psychologische druk mijn ouders jaren hebben moeten blootstaan.Ik voel mij hier ook een beetje zoals Daniel in de leeuwenkuil die de geschreven boodschappen die onze pers verzwijgt probeert door te geven.U hebt mij talrijke vragen gesteld, ik zal proberen erop te antwoorden.

“Drwilly,

Goed, de Joden zijn al vaak het slachtoffer geweest. Geeft dat aan de Israeli van vandaag het recht om zelf op gelijkaardige wijze slachtoffers te maken?”

U stelt precies de vraag die de Europeanen een gerust geweten zou moeten geven. Als de Israelis even slecht zijn als de Nazi’s, dan treft Europa en Duitsland in het bijzonder geen schuld. Dit is volgens mij één van de hoofdredenen van de anti-Israelische hetze van “Europa” (en niet van de individuele landen die Europa vormt).

Deze bewuste Europese éénmakingspolitiek ten koste van Israel is misschien één van de meest verderfelijke bijprodukten hiervan.

Het vergelijken van de Israelische overlevingsoorlogen met de Nazi dictatuur en al haar wreedheden is eigenlijk een vorm van negationisme.

Wat het prciese antwoord op Uw vraag betreft: Het Israëlisch leger heeft als taak de burgers van Israël welk hun ras of religie zij te beschermen. En deze taak wordt door haar voorbeeldig uitgevoerd. Militairen zijn echter maar mensen met hun goede en slechte kanten. Het moreel gezag van vrije democratiën zoals Israël is

1) dat soldaten met gewetensbezwaren in Israël vrij zijn deze te uiten en hun orders te weigeren.

2) dat soldaten die zich schuldig maken aan disproportioneel geweld voor de rechtbank kunnen gedaagd worden.

Wanneer enkele Israëlische soldaten iets onethisch doen dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid en is dat niet de schuld van de “vuile joden”.

“Beste drWilly,

als er een multinationale troepenmacht naar Libanon gestuurd wordt om UN resoluties 1559 en 5241 af te dwingen, mag deze dan ook ineens de 78 andere UN resoluties afdwingen die Israel verwerpt?”

Hebt U het over de resoluties die zionisme gelijkstellen met racisme?

Het zionisme als elementair recht op zelfbeschikking van het Joodse volk werd in eer hersteld door de VN na de ineenstorting van de Sovjet Unie.

Hebt U het over resolutie 242 die stelt dat Israel zich terugtrekt uit bezette gebieden indien er vrede heerst. Ik heb wel terugtrekking gezien, maar ik heb geen vrede gezien.

“Kan je me ook aangeven waarom Israel (volgens jou, en ik weet dat je geen deel uitmaakt van de Israelische regering) niet eerst een mandaat gevraagd heeft aan de UN, of inzet van een UN troepenmacht?”

Israël is zonder reden aangevallen. Libanon is sinds 2000 vrij van Israëlische bezetting en de Sheba hoeve waarop de Hezbollah zich beroept was ooit van Syrië. De enige Libanese gevangene die Israël herbergt is een moordenaar die vanuit de zee 3 Israëlis is komen vermoorden als protest op het vredesverdrag tussen Israël en Egypte.

Erger nog, de aanval met een salvo van 70 terreur raketten heeft geen enkel precies militair doel buiten de vermoorde en gekidnapte soldaten. Gezien het gevaar van de Iraanse Zilzal raketten was het blind maken van de besturingsystemen en het neutraliseren van de lanceringsplatforms vitaal voor Israël. Ook de blokkade van Libanon waar sinds 2 jaar 12 000 raketten versneld zijn ingevoerd sinds het verlaten van Libanon door Syrië was vitaal.

De snelheid kennende van de VN resoluties beschikt Iran over een kernkop in Libanon vooraleer de resolutie is gestemd!

“Chirurgicale acties waren nodig om dit doel te bereiken, hetgeen een prestatie is van huidige technologie.” Ik begrijp je neiging om in medische termen te spreken, Willy, maar na o.a. “Kana, the return” vraag ik me af welk middeltje acute braakneigingen stopt.

Om te beginnen zijn de gegevens over Qana zeer sterk gebiasd. Qana was de belangrijste rakettenbasis van Hezbollah gericht op Noordwest Israël.

Het Israëlisch ingrijpen gebeurde om 1h ’s nachts en de Hezbollah strijders verschuilden zich na het afschieten van raketten in het bewuste pand. Wat er daarna is gebeeurd weet men niet, maar het bewuste pand waarin talrijke gehandicapte kinderen werden gelogeerd (bewust?) is 7h later ingestort, om 8h ’s anderendaags.

Feit is dat Noord-West Israël sindsdien gevrijwaard is maar dat vooral Noord-Oost Israël het erg te verduren heeft (zelfs Djenin in de Palestijnse autonomie).

De human-shield politiek van Hezbollah met het bewust bouwen van scholen en hospitalen boven haar bunkers is een politiek bedoeld om wat er ook gebeurt, zelfs het accidenteel springen van militair materieel onder die school humanitair te kunnen uitbuiten: schiet of wordt beschoten, altijd prijs voor hezbollah…

Gelukkig bestaan er nog journalisten die niet meedoen aan deze uitbuiting van menselijk leed.

Advertenties

Entry filed under: Israel/Hezbollah.

Alledaagse Joodse frustraties


Blog Stats

  • 4.986 hits

contacten


%d bloggers liken dit: