Politieke indoctrinatie op de schoolbanken

september 4, 2006 at 9:40 am


ISRAEL – PALESTINA: WAARHEEN

Op 19 november 2005 organiseerde EHSAL een congres voor leraren secundair onderwijs te Brussel over het Israëlisch – Palestijns conflict. Een tachtigtal leerkrachten uit heel Vlaanderen hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen, met het oog op het verwerven van didactisch materiaal. Twee leden van onze gemeenschap hebben daaraan ook deelgenomen. Tot hun grote verrassing en schok hebben ze moeten vaststellen dat het hier voornamelijk ging om een heel éénzijdige voorstelling van het Israëlisch – Palestijnse conflict in tegenstelling tot de verwachte objectieve en evenwichtige informatie.

De toon werd gezet door CODIP = Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestina, die als enige organisatie aanwezig was. CODIP organiseerde een stand vol met hatelijke lectuur, alsmede stickers oproepende tot een boycot van Israëlische produkten (fotos ter beschikking).


Langs telefonisch contacten werd er gevraagd of er ook boeken of documentatie over het Israelisch standpunt mocht aangeleverd worden.
De contactpersoon was toen blijkbaar niet op de hoogte dat Codip met de directie afgesproken had om een stand met boeken, propaganda materiaal en zelfs stickers tot oproep van de boycot van israelische producten te mogen tentoonspreiden voor de leraren met als gevolg tendentieuze- éénzijdige- subjectieve documentatie en voorstelling van het conflict. (zie bijlage)

Senator Erdman, een Belgisch vrijzinnige burger die deel uitmaakte van het panel vond dat de voordracht van oud minister Van Agt op deze bijeenkomst klonk als een Requisitorium tegen Israël.

Een ‘didactische’ multimedia cd werd aan de leerkrachten gratis ter beschikking gesteld. Het bevatte enkel en alleen de Palestijnse versie van het conflict. Hieronder volgen enkele flagrante voorbeelden:

1. Lespakket over de Palestijnse vluchtelingen en de Muur Daarin wordt de band tussen het joodse volk en haar historisch vaderland duidelijk verloochend. Bijgevolg wordt de rechtvaardiging van de joodse staat in vraag gesteld, met het zionisme als kern van het conflict, en wordt er ook een analogie gemaakt tussen zionisme en apartheid

2. Kaarten Alle kaarten worden door de Palestijnse organisatie PASSIA geleverd, begeleid door éénzijdig subjectief Palestijnse commentaar.

3. Opsomming van feiten Dit zogenaamd historisch overzicht bevat meerdere verkeerde en misleidende informatie over de feiten.

4. Achtergrondinformatie:De geschiedenis wordt voornamelijk voorgesteld door Lucas Catherine, Ludo Abicht en CODIP. Hun duidelijke pro-Palestijnse visie en engagement wordt eens te meer bewezen door selectieve feiten te citeren terwijl anderen verzwegen worden. Dit leidt tot het herschrijven van de geschiedenis, en biedt misleidende, onvolledige en verkeerde informatie.Bovendien werd één van de bijgevoegde documenten, namelijk “De kanttekeningen bij de Israelisch- Palestijnse kwestie” door Lucas Catherine en Ludo Abicht, trouwens in 2001 door het ministerie van onderwijs uit circulatie gehaald, terwijl het daar nog steeds ter beschikking stond!

Conclusie

De bedoeling van een dergelijke seminarie is het meegeven van correct didactisch materiaal over dit onderwerp aan leerkrachten, met het oog op een verdere verspreiding ervan naar de leerlingen toe. Net daarom is het zo verontrustend dat de geleverde informatie zodanig éénzijdig en onjuist is. Het is toch ondenkbaar dat Vlaamse leerlingen blootgesteld zullen worden aan een vervormde voorstelling van dit conflict.De geschiedenis mag en kan niet zomaar herschreven worden zonder strenge controle van de bevoegde instanties. Didactisch materiaal in de scholen zal het peil van de kennis en verdraagzaamheid van de huidige jeugd en de toekomstige volwassenen bepalen, en een dergelijke verantwoordelijkheid mag zeker niet verzuimd worden! Toevertrouwen van zulk een verantwoordelijkheid aan propaganda organisaties zoals CODIP is onverantwoord.

Entry filed under: Antisemitisme, Geschiedenis, Israel, Israel/Palestijnen, Joden in België.

Programma lerarenopleiding: politieke indoctrinatie ISRAEL en de “BEZETTE GEBIEDEN”


Blog Stats

  • 4,975 hits

contacten


%d bloggers liken dit: