Archive for oktober, 2007

Franse media in opspraak over intifada berichtgeving

Waar het voetje nijpt in de berichtgeving over het Midden Oosten is niet de correcte berichtgeving waarop wij volgens het mediadecreet recht op hebben maar de “beeldvorming” die door de “infotainment” naar voor wordt geschoven.

Charles Enderlin de verantwoordelijke voor de informatievergaring in Israel voor het Franse Antene 2 die in opspraak is gekomen zegt het zelf “De beelden zijn slechts een illustratie en hoeven niet te kloppen met de werkelijkheid”.
Maar dit is juist de kern van het debat: wat is belangrijker de politieke boodschap of de werkelijkheid?

De intifada van 2000 was vooral bedoeld als psychologische strijd met als doel de publieke opinie te bewerken zodanig dat het belegerde Israel in de rol van Goliat werd geplaatst en stenengooiende kinderen de rol van David overnamen. Dat hiervoor ethisch en moreel onaanvaardbare zaken zijn gedaan zoals het bewust naar voor schuiven van kinderen tijdens de drie eerste maanden van de intifada met het doel kinderen voor het oog van de camera te doen sterven is onvergeeflijk.
Erger is de medeplichtigheid van sommige media aan deze strategie. De beelden van de kleine Mohamed die continu werden getoond was de olie op het vuur dat rechtstreeks of onrechtstreeks duizenden Joodse en Arabische slachtoffers heeft gemaakt, waaronder de onthoofding voor de camera van journalist Daniel Pearl.

Dat deze zaak pas zeven jaar na de feiten aan het rollen is gegaan komt door de zeer trage werking van de rechtbanken.
Mediaratings van Philippe Karsenty heeft de publiek in omloop zijnde beelden en onderzoekselementen over Mohamed A Dura gebruikt om Antenne2 voor haar verantwoordelijkheid te plaatsen.
Charles Enderlin heeft klacht ingediend wegens smaad en zijn verdediging berustte op het feit dat het Israelisch leger aanvankelijk geen duidelijk standpunt had ingenomen.
Gezien echter het Israelisch leger voor haar onderzoek nooit de beruchte 27 minuten durende rushes van de Palestijnse cameraman heeft ontvangen kon deze nooit een definitief oordeel vellen.
Deze rushes die reeds eerder aan een kleine groep journalisten werd getoond bewijzen dat de verklaringen van de cameraman berusten op meineed en de balistieke analyses Israel van alle schuld ontheffen. Erger nog, volgens de officiële Israelische persverantwoordelijke zou het om een mise en scène gaan waarin enkel een macaber schouwspel werd getoond. 
De rushes zullen op 14 november aan de rechtbank worden voorgelegd…

http://www.seconddraft.org/movies.php

Advertenties

oktober 3, 2007 at 2:58 pm 1 reactie


Blog Stats

  • 4.990 hits

contacten